Covid-19

Säkerhet är vår högsta prioritet

Åtgärder med anledning av Covid-19 och minskning av smittspridning

På Backagården har vi anpassat oss för att minska risken för smittspridning med anledning av Covid-19.
Även om man kan lösa en del med tekniska hjälpmedel så finns det fortfarande behov av att träffas både på kurser och konferenser. På Backagården har vi möjligheten att erbjuda både lokaler och omgivning som ger möjlighet till en bra kurs eller konferens med nuvarande förutsättningar. På Backagården ska alla deltagare ges möjlighet att ta fortsatt ansvar för att minska smittspridningen.

De åtgärder som vi antagit för att ytterligare minska smittspridningen är följande.

Vi erbjuder större lokaler för att man inte ska sitta för trångt, vi kan oftast tillmötesgå önskemålen då vi har varierande storlekar på lokaler.
Vi har luftig möblering i vår matsal som gör det enkelt att hålla avstånd. Vi dukar ofta med mellanrum så att man inte ska sitta för nära varandra. Man placeras alltid tillsammans med den grupp man tillhör för att man inte ska sitta tillsammans med personer som man inte känner. Vi har haft inspektion ifrån miljö- och hälsoskyddsmyndigheten som godkänt både vår matsal och vårt kök utifrån smittorisker.