Geologislingan

Geologislingan

Den nya geologislingan börjar vid Backagården i Höör och är ett samarbete mellan Geoforum Skåne, Ringsjö OK och Backagården.

Här i centrum av Skåne står vi på en ljus jurassisk sandsten som både haft och har betydelse för byggnadsvård i kyrkor och i kvarnstenar. Den bildades under en mycket dramatisk period i jordens historia.

Stenskogen refererar både till en plats väster om tätorten Höör och till det gamla namnet på hela det skogsområde vid Vittseröd som omger samhället och där stenbrytning förekom.

Stenen man bröt var den ljust grå Höörsandstenen som är från tidig Jurassisk tid och uppdelad i två led.
Det undre Stanstorpsledet representerar antagligen flodavlagringar, medan det övre Vittserödledet avsattes i en grund strandmiljö.

Den undre sandstenen är mer arkosisk, alltså fältspatrik, och korttransporterad och användes för kvarnstensproduktion och den övre, mer kvartsrika, användes som byggnadssten, t.ex. för prestigebygget Lunds Domkyrka!

Stenskogen har en lite mystisk atmosfär med kvarnstenar utströdda i skogen, som om de som en gång arbetade här bara gick en dag och aldrig kom tillbaka.

Brytningen av Höörsandsten började redan under medeltiden och helt fram till 1800-talet då ombyggnaden av Lunds domkyrkas torn (Lunna pågar) gjorde att en ny täkt (grav öppnades i skogen väster om Höör (Pågagraven).

I modern tid har Lunds stift igen ett stenbrott i Stenskogen för att säkra tillgång på materil vid renovering av Lunds domkyrka.
I Stenskogen vid Höör finns stigar i det som kallas “Brottets bana” som berättar om stenbrytningen.

För enklare navigering i skogen så har Geoforum tagit fram en karta som ni kan ladda ner här!

Vill du ha utflyktstips till den skånska geologin? Kolla här!