Historia

Historia

Kursgården har en stolt historia i arbetarrörelsens tjänst som sträcker sig ända tillbaka till 1933.
Då inköptes mark för barnorganisationen Sagostunderna i Malmö.
Denna organisation sprungen ur den unga arbetarrörelsen i Malmö med syfte att skola unga människor i den tidens ideal inom rörelsen.
Sagostunderna var också de som först använde marken till framförallt lägerverksamhet.
1945 så gick Sagostundsrörelsen upp i den framväxande nationella organisationen Unga Örnar.
Unga Örnar fortsatte med lägerverksamhet och utvecklade anläggningen.
Under 50-talet byggdes de första byggnaderna som gjorde det möjligt att övernatta och äta sin mat inomhus.
Under slutet av 1960-talet började övriga delar av arbetarrörelsen också att använda lägerplatsen som konferensanläggning.
Det var då främst ABF och SSU som genomförde kurser och konferenser i matsalen.
1970 byggdes de första konferenslokalerna.
1978 gick Backagården från ideell basis till en mer kommersiell anläggning.
En fortsatt expansion fortsatte och 1990 invigdes vår stora konferenslokal som kan ta upp till 375 deltagare.

Vi kan med stolthet visa upp en modern anläggning som har utvecklats sen starten 1933.