Ringsjön

För det bekväma lilla mötet

För det mindre mötet passar det ljusa och luftiga Ringsjön mycket bra.

  • Storlek – 24 m²
  • Styrelsesittning – 11 personer

Rummet har ett styrelsebord och uppkoppling till en stor bildskärm i full HD.
Tillgång till vatten och karameller.

  • Wi-Fi
  • Whiteboard
  • Skrivblock och pennor