Konferensutrustning

Konferens med grön el

Vi satsar på återvinning och värmer hela anläggningen med grön el. Vi har fasat ut fossila bränslen och gått över till energisnål belysning på hela området. Diplom från Telge Energi.

Säkerhet

På Backagården satsar vi på säkerhet. Vi har till exempel hjärtstartare för den händelse att någon av våra konferensdeltagare drabbas av hjärtstopp.
Vi har också investerat i ett automatiskt brandlarm som är kopplat direkt till SOS larmcentral.

Vår standardutrustning för konferenser

 • Blädderblock
 • Whiteboard
 • Ljudanläggning med stationära mikrofoner
 • Videokonferensutrustning (ljud & bild)
 • Bärbar mikrofon och headset i 5C
 • Hörslinga i 5C, 5E, 10C och 11C
 • Storbilds TV
 • Dator
 • Datorprojektor

Ventilation

 • Samtliga lokaler i hus 5 har klimatanläggning. Ej öppningsbara fönster
 • Grupprum i hus 5 har klimatanläggning. Öppningsbara fönster.
 • Lokaler i hus 10 och 11 har ventilationsanläggning. Öppningsbara fönster
 • Lokaler i hus 6 har öppningsbara fönster
 • Lokal och grupprum i hus 7 har öppningsbara fönster